Poutní místa v okolí

Kostel sv. Jana Nepomuckého

 Při výjezdu z Bartošovic směrem na Neratov, si po pravé straně nelze nevšimnout zchátralého kostela, zdánlivě stojícího uprostřed ničeho. Jedná se o barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl postaven v letech 1708 – 1712. Jeho stavitel, Carl Antonio Reina, se později podílel i na stavbě kostela v Neratově. Kostel vznikl ze hřbitovní kaple, v roce 1770 se rozšířil a byla přistavěna věž. Mobiliář pochází z 18. a 19. století. Od 20. století, kdy byl kostel ponechán svému osudu, byl jeho interiér postupně vykrádán a pustošen. Do současnosti se dochovaly pouze lavice a nepatrné zbytky zařízení na kruchtě.

Kostel je jednolodní stavba, zakončená presbytářem z východní strany a věží bez předsíní na západní straně. Loď kostela má obdélníkový půdorys a je zastřešena sedlovou střešní konstrukcí. V ose lodě kostela vystupuje hlavní věž a sanktusová menší věž zhotovená z dřevěné konstrukce ve tvaru báně s otevřenou lucernou.

Vrchní Orlice

Kostel sv. Jana Nepomuckého, kovárna (dnes sloužící jako rekreační objekt), hospodářská část statku a trosky mlýna. Tyto stavby jsou jedinou připomínkou zaniklé vsi Vrchní Orlice.

První zmínky o obci se objevují již v roce 1567. Statut samostatné obce získala v roce 1603. Nacházela se na obou březích pravostranného přítoku Divoké Orlice, Hadinského potoka. Její obyvatelé byli převážně tkalci, zemědělci a řemeslníci. V centru obce byla kromě kostela i škola, hostinec, kovárna, mlýn a statek.

Zánik prosperující vsi způsobil, stejně jako jinde v pohraničí, odsun původního obyvatelstva.

Obnova kostela

 V létě 2011 se začalo s opravou střechy. Ta je klíčová pro záchranu celého objektu, protože se zabrání zatékání vody a sněhu, což by způsobilo další degradaci stavby. V roce 2012 se kostel stal kulturní památkou a dále se pracuje na jeho opravě.

Konají se zde koncerty a výstavy, po dokončení rekonstrukce by měl hostit stálou expozici o česko-polském pomezí v době mezi světovými válkami a o životě v tomto kraji.

Na opravě kostela se podílí Římskokatolická farnost Neratov, Sdružení Neratov, z. s., Místní akční skupina – Sdružení SPLAV, Ministerstvo zemědělství, Česko-německý fond budoucnosti, Státní zemědělský intervenční fond, původní němečtí obyvatelé pod patronací pana Hartmuta Luxe, berlínská skupina Amphion Bläseroktett a další drobní dárci. S opravami a vyklízením kostela pomohli také čeští a němečtí studenti pod patronací Gymnázia J.V.Jirsíka z Českých Budějovic a členové hnutí Brontosaurus.

Zdroje:
http://www.orlickehory.net/mista/vrchorlice.htm
http://www.orlickehory.net/kostely.htm#orlice
https://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2012050081

Kostel sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří

Nynější barokní kostel byl postaven v letech 1754 – 1763 na místě původně dřevěného kostela. Kostel je jednolodní, k pravoúhlému presbytáři přiléhá hranolová věž se šindelovou střechou. Umístění věže na východní straně je poměrně neobvyklé, na tento kostel tak můžeme v jistém směru nahlížet jako na raritu či unikát.

Kostel je zařízen v barokně-klasicistním stylu, pochází z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář nesou dva andělé, po stranách jsou umístěné sochy sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha. Nad tabernáklem můžeme spatřit malý obraz Madony s Ježíškem. Po stranách lodi kostela jsou umístěny ještě dva pseudorománské oltáře.

Kostelní věž byla dlouhou dobu nepřístupná. V roce 2018 prošla rekonstrukcí v rámci projektu Historické věže Kladského pomezí. Nově zpřístupněné věžní prostory nyní nabízí jednak vyhlídku do okolí, ale také výstavu obrazů představující region Kladského pomezí. V samotném kostele jsou nainstalované makety všech čtyř míst, které projekt zahrnuje (kromě Orlického Záhoří i Neratov a Bystřici Kladskou) s interaktivní prohlídkou dané lokality.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=10261
http://www.mojeorlickehory.cz/orlicke-zahori/13_11575_kostel-sv-jana-krtitele/
http://www.orlickehory.net/kostely.htm#kunstat

Kostel sv. Máří Magdaleny v Bartošovicích v Orlických horách

V místě dnešního kostela stával nejprve kostel dřevěný, vybudovaný v roce 1548. Ten byl ,,vypálen do gruntu“, jak uvádí zpráva komorníka od úřadu desk zemských v Praze, Matěje ze Šonova. Roku 1673 se na stejném místě vystavěl kamenný kostel. Kostel sv. Máří Magdaleny pochází z let 1731 – 1746.

Výzdoba kostela pochází z roku 1740 a tvoří ji oltářní obraz patronky, sochy sv. Víta a Jeronýma, boční oltáře a kazatelna. Hranolová hřbitovní brána s bání krytou šindelem nacházející se před kostelem pochází ze stejného roku. Z roku 1793 je pozdně barokní kamenná kalvárie.

Pohnutá historie, jako např. odsun původních německých obyvatel, se podepsala na tváři nejen celých Bartošovic, ale samozřejmě i na samotném kostele. Proto vznikl projekt Společně po nové cestě, který se snaží obnovit jak kostel v Bartošovicích, tak i ten na Vrchní Orlici.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/?OID=10262
http://www.orlickehory.net/kostely.htm#bartosovice

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz