Sdružení Neratov jako sociální podnik

Co je sociální podnik?

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR. Sdružení Neratov, z. s. je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb. Sociální podnikání je vedlejší hospodářskou činností na podporu té hlavní.

1. Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl

Sdružení Neratov, z. s. se přihlásilo k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.

2. Sociální podnik naplňuje sociální prospěch

Jedním z cílů Sdružení Neratov, z. s. je integrace znevýhodněných a postižených osob do běžného života. Celkově sdružení zaměstnává 250 zaměstnanců, z nichž je více než 160 s nějakým druhem postižení. Tato skutečnost nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění.Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Na pravidelných poradách jsou probírány finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se sociálního podniku.

3. Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů. I tento princip máme vtělen do zakládacích dokumentů a bude podrobován kontrole odpovědných úřadů.

4. Sociální podnik vykazuje i environmentální prospěch

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit je environmentální prospěch.
Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti.Na všech našich pracovištích třídíme odpad. Využíváme hromadné svozy a rozvozy zaměstnanců, díky čemuž není produkováno tolik emisí CO2, jako kdyby dojížděl každý jednotlivě.

5. Sociální podnik se aktivně snaží i o místní prospěch

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost situujeme především do Neratova a jemu blízkému okolí - Bartošovice v Orl. h., Žamberk a Králíky, které jsou sice vzdálenější, ale zato je to jediné chráněné pracoviště v tomto místě.Spolupracujeme s okolními vesnicemi a městy. Nabyté zkušenosti si vyměňujeme s dalšími sociálně zaměřenými organizacemi.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz