Poděkování Diplomatic Spouses Association

26. 6. 2020


Děkujeme společnosti Diplomatic Spouses Association (DSA) za poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč. Díky tomuto příspěvku můžeme rozšířit činnost našeho pivovaru. Pivovar je jedním z hlavních míst, které přispívají finanční samostatnosti vesnice Neratov. A díky vašemu daru se nyní můžeme zaměřit na další projekty. Za poskytnuté peníze pořídíme nové technologie, které nám umožní zvýšit prodej našeho piva. To zaručí lepší ekonomickou situaci Neratova a také můžeme vytvářet nová pracovní místa pro lidi s postižením. O konkrétních pořízených věcech vás budeme informovat v následujícím období.

Velmi si ceníme důvěry a štědrosti, kterou do nás vaše organizace DSA vložila.


Thanks to the DSA for providing a financial gift

Dear Nevila Kuka,

thank you so much to your Diplomatic Spouses Association (DSA) for providing
a financial donation of CZK 200,000. Thanks to this contribution, we can expand the activities of our brewery. The brewery is one of the main places that contribute to the financial independence of the village Neratov. And thanks to your donate, we can now focus on other projects. For the money provided, we will acquire new technologies that will allow us to increase sales of our beer. This will guarantee
a better economic situation for Neratov and we can also create new jobs for people with disabilities. We will inform you about specific acquired items in the following period.

 

We really appreciate the trust and generosity that your DSA has placed in us.

 

 

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz