Pracovní pozice - Sociální pracovník pro chráněné bydlení

Pro chráněné bydlení Domov hledáme nového pracovníka: 

Nástup: ihned

Místo výkonu práce: Bartošovice v Orlických horách – Neratov 84

Pracovní doba: PO – PÁ 7-15:30 hod.

Mzda: 26 000,- + odměny

Očekáváme:

 • trestní bezúhonnost
 • spolehlivost, svědomitost
 • empatii
 • řidičský průkaz B
 • práce na PC Word, Excel, internet
 • praxe s lidmi s mentálním postižením výhodou
 • vzdělání dle Zák. 108/2006 Sb viz níže

Pro více informací a v případě zájmu kontaktujte paní Kláru Kadlecovou na klara@neratov.cz.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

 • 109

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

 • 110

(1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona.

(2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí.

(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.

(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je

 1. a)vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40)v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 2. b)vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41).

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz