Česko-německý fond budoucnosti

Zpřístupnění kůrů  - obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

Oprava dřevěných schodů k oratoři umožní přístup do prostor, které lze víceúčelově využít a ze kterých návštěvník může vidět zajímavý pohled do kněžiště a do lodi kostela. Doposud byla přístupna jen hlavní loď kostela se skleněnou střechou a vlastně po 25 letech trvalé práce na rekonstrukci kostela bude moci poutníkům umožnit poznat i další kostelní prostory. To ještě více zvýší atraktivitu kostela a zájem poutníků o jeho návštěvu - i opakovanou.

Oprava schodů ve věži umožní vstup na kůr i na nově vybudovanou plošinu pod střechou kostela. Zpřístupnění obou míst otevře netradiční pohled na střechu kostela i do lodě kostela, stejně tak výhled z kostela do neratovského údolí. Pro poutníky je to další důvod návštěvy Neratova a jedinečná možnost se dostat do míst, která jsou ve většině kostelů nepřístupná. I tím se naplňuje základní myšlenka obnovy neratovského kostela jako místa smíření a otevřenosti.

Zugang zur Chorempore – Erneuerung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Neratov

Die Reparatur der Holztreppen zum Oratorium ermöglicht den Zugang zu einem Raum, der auf verschiedene Weise nutzbar ist und von dem aus der Besucher einen interessanten Blick auf das Presbyterium und das Kirchenschiff hat. Bisher war nur das Hauptschiff der Kirche mit dem Glasdach zugänglich und nach inzwischen 25 Jahre dauernder Arbeit an der Rekonstruktion der Kirche wird es den Pilgern ermöglicht, auch andere Räume der Kirche kennen zu lernen. Das erhöht die Attraktivität der Kirche und das Interesse der Pilger, sie zu besuchen – auch wiederholt.

Die Reparatur der Treppen in den Türmen ermöglicht den Zugang zur Chorempore und zu einem neu erbauten Plateau unter dem Kirchendach. Der Zugang zu beiden Orten öffnet einen unkonventionellen Blick auf Dach und Schiff der Kirche, wie auch einen Ausblick von der Kirche in das neratover Tal. Für die Pilger ist das ein weiterer Grund, Neratov zu besuchen und die einzigartige Möglichkeit, an Stellen zu kommen, die in den meisten anderen Kirchen nicht zugänglich sind. Auch dadurch wird der Hauptgedanke der Kirchenrekonstruktion als Ort der Versöhnung und der Offenheit erfüllt.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz