Účastníci projektu

Účastníky projektu je celkem 103 osob ze subjektů poskytujících sociální služby. Konkrétně jde o pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a vedoucí pracovníky z následujících organizací:

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov, o.s. je hlavním řešitelem projektu. Občanské sdružení vzniklo v roce 1992 s cílem obnovit opuštěnou vysídlenou ves v oblasti bývalých Sudet v Orlických horách a pomáhat zde lidem s handicapem a sociálně znevýhodněným. Zaměřuje se především na práci s lidmi s lehkým mentálním postižením, pro které provozuje chráněné bydlení, a na zaměstnávání osob s různými druhy postižení. V šesti chráněných dílnách ke konci roku 2013 zaměstnává více než 60 lidí s postižením, a to v řemeslné výrobě, pohostinství, úklidových a technických službách i v administrativních a kompletačních činnostech. Kromě toho Sdružení Neratov podporuje místní pěstounské rodiny, obnovuje zpřetrhané kulturní a řemeslné tradice, organizuje kulturní akce a stará se o rozkvět horské osady Neratov a jejího okolí. Aktivně se zajímá o problematiku sociálního podnikání a péče o lidi s postižením a v těchto oblastech spolupracuje s dalšími (státními i nestátními ziskovými i neziskovými) subjekty.

Kontakt: +420 494 599 157, sdruzeni@neratov.cz, www.neratov.cz

Pečovatelská služba Rokytnice v Orl.h.

Pečovatelská služba v Rokytnici v Orl.h. poskytuje služby těm občanům, kteří se o sebe z důvodu věku, tělesného postižení nebo např. i z důvodu narození vícerčat nejsou schopni postarat sami a jsou odkázáni na pomoc druhých. Odborný personál služby dochází přímo do domácností uživatelů. Poskytuje např. dovoz jídla, pomoc při osobní hygieně, praní prádla, zajišťuje nákupy, obchůzky na poštu, k lékaři a do lékárny, ale i řadu dalších úkonů a také součinnost a pomoc při řešení těžkých životních situací. Některé služby nabízí také ambulantní formou přímo ve svém sídle. Do budoucna chce služba rozšířit svůj dosah i do okolních obcí.

Zřizovatelem služby je město Rokytnice v Orl.h.

Kontakt: +420 491 616 996, pecovatelska.sluzba@rokytnice.cz, www.rokytnice.cz/pecovatelska-sluzba-1

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Oblastní charita Havlíčkův Brod vznikla v roce 1991, zřídilo ji Biskupství královéhradecké. Nabízí široké spektrum sociálních služeb, podpory a pomoci pro lidi znevýhodněné či v těžké životní situaci, osoby v sociální, hmotné i duchovní nouzi, handicapované i nemocné, otevřela také centra pro rodiny, děti, mládež a seniory. Provozuje ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, domov pro matky s dětmi, občanskou poradnu, Mateřské centrum Zvoneček, Mateřské centrum Rolnička, Mateřské centrum Ledňáček, denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Petrklíč, středisko rané péče, centrum osobní asistence, denní centrum pro seniory Astra, nízkoprahové centrum pro děti a mládež eNCéčko, sociálně terapeutickou dílnu, byty sociální rehabilitace, domácí hospicovou péči a sociálně aktivizační službu, má i vlastní dobrovolnické centrum. Své služby poskytuje nejen v Havlíčkově Brodě, ale v celém regionu - například v Humpolci, Světlé nad Sázavou a Ledči nad Sázavou.

Kontakt: +420 569 426 070, sekretariat@charitahb.cz, www.hbcharita.cz

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz