ESF 2016 - 2019

Od 1. září 2016 probíhá u nás v Neratově projekt s názvem "Finanční stabilita, zodpovědné vztahy a život bez závislosti pro OZP".Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je pomoci lidem s tělesným či mentálním postižením, kteří jsou zaměstnáni v našem sdružení, s rozvojem jejich finanční gramotnosti a sociálních dovedností a také skrze prevenci posilovat jejich odolnost vůči návykovým látkám. Lidé s tělesným či mentálním postižením by z projektu měli vyjít sebevědomější a kompetentnější v oblasti hospodaření i mezilidských vztahů. Nově nabyté a během workshopů procvičené zkušenosti jim také pomohou udržet si stávající zaměstnání a sociální vztahy.

Uvedených cílů bude dosaženo realizací kurzů finanční gramotnosti a sociálních dovedností a workshopu prevence závislostí a také za pomoci následného aplikovaného plánování a podpory intenzivního upevňování nově nabytých návyků.

Cílovou skupinou projektu jsou lidé s mentálním či tělesným postižením zaměstnaní v našem sdružení. V cílové skupině se nacházejí obyvatelé Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Doba realizace projektu činí 36 měsíců - od 1. září 2016 do 31. srpna 2019.

Realizátorem projektu je naše Sdružení Neratov, IČ 46456970, Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61. Kontaktní osobou pro projekt je Bc. Klára Kadlecová, tel. 494 530 059, mail klara@neratov.cz.

- - -

Finanční stabilita, zodpovědné vztahy a život bez závislosti pro OZP

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001305

Částka: 3 586 340 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2016 až 31. srpen 2019

Operační program Zaměstnanost

Název výzvy Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Aktuality projektu
Výběrová řízení
Kontakty + Ke stažení
Kurzy a workshopy
Cílová skupina

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz