Historické věže Kladského pomezí

Webové stránky projektu: Historické věže Kladského pomezí

Projekt využívá potenciál dnes veřejnosti nepřístupných významných kulturních památek nacházejících se v bezprostřední blízkosti hranice v oblasti Kladského pomezí a Bystřických hor, kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově a Kladské věže v Kladské Bystřici, a vytváří nový přeshraniční turistický produkt "4 věže" jako alternativu a doplnění nabídky existujících atraktivit zejména přírodního dědictví.

Projekt wykorzystuje potencjał dziś dla publiczności nieudostępnionych istotnych zabytków kulturowych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy na obszarze Pogranicza Kłodzkiego i Gór Bystrzyckich- kościoła św. Jana Chrzciciela w Zagórzu Orlickim, kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Neratowie i Wieży Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej, tworząc nowy transgraniczny produkt turystyczny pt. "Cztery wieże" jako alternatywę i uzupełnienie dla istniejących atrakcji turystycznych, a w szczególności dziedzictwa przyrodniczego.

Cíle:
Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů.

Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu.

 

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz