Královéhradecký kraj

Výstavba nové budovy speciální školy a odlehčovací služby pro děti s postižením v Bartošovicích v Orlických horách
Cílem projektu je stavba nové budovy speciální školy a prostor pro odlehčovací službu. Bude vybudována nová, přízemní, bezbariérová škola, kde budou i prostory pro družinu. Momentálně sídlí Základní škola speciální Neratov v provizorních, pronajatých prostorách, prvního patra obecní školy. Žáci mohou užívat pouze tři třídy, chybí zde školní družina, relaxační (odpočinková místnost) a místnost na terapie (fyzioterapie, klinická logopedie). Vzhledem k umístění v prvním patře obecní budovy je zde obtížná manipulace s nepohyblivými žáky.

Jelikož vzděláváme převážně žáky s těžkým kombinovaným postižením a po pěti letech provozu školy se výrazně zvýšil počet dětí a zájem nadále vrůstá, jsou pro nás momentální prostory již nedostačující. Ve stávající budově není možná půdní vestavba ani jiná přístavba. V okolí dle referencí a poptávky rodičů zcela chybí odlehčovací služba pro tuto cílovou skupinu dětí a za současného stavu bohužel nejsme schopni tuto poptávku uspokojit.
Uvědomujeme si, že paradoxem dnešní doby je, že se vzrůstající kvalitou lékařské péče, lepší diagnostikou a kvalitou prenatální péče, přibývá dětí s různými druhy postižení, která jsou bohužel čím dál závažnější, a pro rodiny je velmi těžké zvládat náročnou péči.

Nově vznikající služby se stanou součástí nabídky sociálních služeb pro děti s kombinovaným postižením při Základní škole speciální Neratov. Doplníme tak chybějící článek mezi školou a chráněným bydlením a chráněnými dílnami Sdružení Neratov.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz