Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje strategii Sdružení Neratov, jež se zaměřuje na rozvoj horské vsi Neratov a jejího nejbližšího okolí coby vzorového místa pro přirozený způsob integrace osob se zdravotním postižením či jinak sociálně znevýhodněných. Cílem projektů je nadále zlepšovat pracovní prostředí pro osoby s postižením v Neratově a vytvářet další pracovní místa, která by jednak nabídla pracovní uplatnění dalším nezaměstnaným handicapovaným lidem v regionu a jednak by díky prodeji výrobků a služeb těchto zaměstnanců měla pozitivní dopad na rozpočet a dlouhodobou udržitelnost celého projektu.

2017

2018

2019

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz