2018

Cílem projektu „Centrum integrace v Neratově“ bylo vytvořit a rozvíjet podmínky pro přirozenou pracovní rehabilitaci a integraci osob s postižením či jinak sociálně znevýhodněných, a to tak, aby tyto osoby získaly standardní pracovní i sociální návyky a měly šanci se začlenit do běžného života. Projekt svými cíli navazoval na předcházející úspěšné projekty podporované MZe, díky nimž se podařilo rekonstruovat a rozšířit několik chráněných pracovišti v Neratově a Žamberku.

Díky předchozím fázím projektu se podařilo zrekonstruovat stodolu. Tyto prostory nyní slouží jako zázemí chráněné dílny Naděje pro údržbu, pro úschovu nářadí a strojů. V roce 2019 byl prostor dále upravován a byla zcela zprovozněna dílna pro opravy strojů.

Dále se rozšířily služby chráněných pracovišť Kuchyň a Pradlenka, které svou činností servisně podporují všechna střediska Sdružení.

Pro podporu a prezentaci venkovského života byla v uplynulých letech pořádána řada kulturních akcí. Například řemeslné jarmarky v chráněných dílnách Kopeček.

V průběhu roku 2019 bylo dosaženo těchto dílčích cílů v rámci průběhu projektu:

  • rozšiřování spektra činností v zahradnickém areálu v Žamberku: dokončení zázemí pro zaměstnance, rozšiřování záhonů a úprava pracovního prostředí, byl pronajat celý prostor sadu a dokončeno zázemí pro zaměstnance. Díky rozšíření nabídky ovoce, zeleniny a bylin byl roce 2019 rozšířen provoz Občerstvení u Neratovských v Žamberku o výrobu čerstvých šťáv a vlastní výrobu svačin.
  • dokončení zázemí pro chráněnou dílnu Naděje v Neratově. Oprava stodoly a technologické zázemí.
  • Byla zrealizována výstavka malých hospodářských zvířat v Neratově v sadě. Tato expozice zde byla umístěna od jara do podzimu a prostřednictvím informačních tabulí se návštěvníci dozvěděli základní informace o vystavených plemenech.
  • V rámci poutních slavností, jarmarků řemeslných dílen a dalších akcí v průběhu sezony byl návštěvníkům umožněn kontakt s poníky, zájemci byli seznámeni se základy péče o koně a dozvěděli se o jejich životě a komunikaci s nimi. Vše si mohli na místě vyzkoušet. Děti se pak mohly svézt, probíhaly také jízdy kočárem.
  • V areálu zahrady Základní školy speciální Neratov mohou od loňského roku žáci školy i děti z místní mateřské školy pečovat o dvě mladé kozy. Jejich prostřednictvím je dětem umožněn blízký kontakt s přírodou a učí se zodpovědnosti v péči o svěřená zvířata.
  • Byla dokončena stavba nájezdové lávky ve středisku Kopeček v Bartošovicích v O. h. Započala tak i dostavba původně zdemolovaného statku. V nových prostorách bude umístěna košíkářská dílna a další podpůrné provozy pro řemeslné dílny.
  • Pro propojení nabídky různých středisek a rozvoj obce probíhá od roku 2019 stavba společenského domu v Neratově. Podpořená střediska zde naleznou další odbyt pro své služby (catering, výzdoba, prodej řemeslných výrobků, úklid, apod.)
  • V roce 2019 proběhl také další rozvoj sociálních služeb. Byl otevřen denní stacionář v Bartošovicích v O. h. Dochází tak k propojení naší speciální školy a chráněných dílen (zejména řemeslné dílny na Kopečku, přímo podpořené tímto projektem), které i klientům denního stacionáře nabízí možnosti pracovního uplatnění v rámci pracovní rehabilitace.
  • Byl vybudován a zprovozněn nový Jánský most přes Divokou Orlici. Jedná se o další významný krok v obnově zcela vysídlené pohraniční vesnice.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz