2017

Projekt "Neratov jako centrum integrace II" je součástí dlouhodobé strategie Sdružení Neratov, jež se zaměřuje na rozvoj horské vsi Neratov a jejího nejbližšího okolí coby vzorového místa pro přirozený způsob integrace osob se zdravotním postižením či jinak sociálně znevýhodněných. Cílem projektu je proto nadále zlepšovat pracovní prostředí pro osoby s postižením v Neratově a vytvářet další pracovní místa, která by jednak nabídla pracovní uplatnění dalším nezaměstnaným handicapovaným lidem v regionu a jednak by díky prodeji výrobků a služeb těchto zaměstnanců měla pozitivní dopad na rozpočet a dlouhodobou udržitelnost celého projektu. K pozitivním dopadům, jež má projekt přinést, patří šetrná údržba a zvelebování orlickohorské krajiny a rozšiřování sítě služeb pro obyvatele této venkovské oblasti i pro turisty sem přijíždějící, přičemž obojího bude dosaženo právě díky práci lidí s postižením. Díky rozvoji služeb tak projekt podpoří i návrat stálých obyvatel do tohoto kdysi vysídleného regionu.

Konkrétními cíli projektu pro období 2017–2019 je rozšířit počet pracovních míst a pracovních pozic, jež zde mohou handicapovaní lidé vykonávat, a podpořit nově nabízenými službami také turismus i zázemí pro stávající či nově příchozí stálé obyvatele.

Ke klíčovým aktivitám projektu bude patřit zejména otevření lokálního pivovaru a tiskařské dílny na potisk propagačních předmětů (obojí v chráněném režimu) a rozšíření některých stávajících chráněných pracovišť (montážní dílna, zahradnický areál) o další pracovní místa. Celkově by tak v rámci projektu mělo vzniknout zhruba 20–25 nových pracovních míst pro osoby s postižením (tj. zhruba 20% nárůst počtu chráněných pracovních pozic oproti současnému stavu).

Souhrnným cílem projektu „Neratov jako centrum integrace II.“ je rozvinout potenciál Neratova coby prostoru pro přirozenou pracovní rehabilitaci a integraci osob s postižením zpět do společnosti, a to tak, aby tyto osoby získaly standardní pracovní i sociální návyky a měly šanci začlenit se do běžného života a navázat kvalitní trvalé vztahy se svým okolím.

Projekt navazuje na projekty realizované s podporou Ministerstva zemědělství ČR v předchozích letech, díky nimž se podařilo v posledních letech výrazně zvýšit počet zaměstnanců s postižením ve Sdružení Neratov a otevřít např. občerstvovací zařízení pro pacienty a zaměstnance léčebného ústavu v Žamberku či restauraci v Neratově.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz