Obnova zahradnictví v Albertinu

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře Pardubického kraje. Záměrem projektu je vytvoření zázemí pro zaměstnance zahradnictví v Žamberku.

V tomto projektu se soustředíme především na vytvoření zateplené místnosti – zahradního domku, který budou moci postižení zaměstnanci využívat jak během zahradnické sezóny, tak i během zimy, kdy mohou vyrábět s pomocí asistenta různé rukodělné předměty z přírodních materiálů. K tomuto účelu jsme vybudovali malý domek ze slaměných balíků, dřeva a hlíny. Tyto materiály byly použity z důvodu velmi dobrých izolačních vlastností. Hlavně jsme však mysleli na naše životní prostředí – chceme svou činností podporovat nejen ekologické pěstovaní jídla, ale také sířit myšlenku života v symbióze s přírodou.

Dalším základním elementem projektu je pořízeni separačního záchodu pro zaměstnance.

 Kromě vytvoření zázemí, naší další prioritou byla rekonstrukce původního skleníku, který byl v dezolátním stavu. Díky tomu nám v pěstování nezabrání chladné počasí a prodloužíme tím vegetační sezónu.

V roce 2018 pokračovala obnova zahradnictví v rámci projektu Rozvoj střediska integrace Sdružení Neratov v Žamberku. Díky spolufinancování Pardubickým krajem bylo vybudováno oplocení pozemku a tím je nyní zabráněno vstupu zvěře a likvidaci úrody.

V rámci stejného projektu proběhl i kurz pro zaměstnance zahradnictví. Díky němu se nyní mohou návštěvníci zahradnictví poradit, na co jaká bylinka slouží apod.

Důležitou součástí bylo pořízení reklamních ploch pro Občerstvení u Neratovských i zahradnictví. Na reklamních plochách si návštěvníci mohou přečíst základní informace a navštívit zahradu, kde se seznámí s pracovníky a s naší prací.

Uvedený projekt podpořil také část mzdových nákladů pro novou pracovní asistentku.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz