Rozvoj sociálního podniku v Králíkách

Program: Podpora sociálního podnikání (rok 2019), Rozvoj sociálního podniku

Záměrem  projektu je začlenění lidí s handicapem zpět do pracovního procesu, jejich zapojení do kolektivu ostatních osob, poskytnutí možnosti navázat nové kontakty a tím omezení jejich sociální izolace. Práce pro ně může být i jednou z mála příležitostí k navázání nových přátelství a impulsem k rozvoji vlastních dovedností. S pomocí projektu chce Sdružení Neratov celkově přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu, dát práci a možnost seberealizace dalším handicapovaným a zapojit do jejich pracovního uplatnění firmy z okolí, které často pro tyto lidi nemají ve svých provozech místo.

Během realizace projektu byla nově vybavena pracovní místa pro zaměstnance montážní dílny. Byla vybavena speciálními pracovními stoly, ergonomickými židlemi a kvalitním osvětlením. Dále byla pořízena kvalitní čistička vzduchu, která zajistí zdravé, bezprašné prostředí pro pracovníky dílny.

V rámci realizace projektu byl uskutečněn kurz první pomoci. V našem provozu považujeme za důležité zaměstnance vzdělávat i v tomto směru nad rámec běžného školení BOZP. Jsme přesvědčeni, že lidem s postižením takovéto vědomosti umožní další rozvoj i jistotu prospěšnosti v běžné společnosti.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz