Společně po nové cestě - projekt na obnovu pohraničí

Projekt Společně po nové cestě má za cíl oživit obci Bartošovice v Orl. horách. I tady jsou patrné známky událostí minulých. Vysídlení původních obyvatel po druhé světové válce a domy, zející na několik desítek let prázdnotou, byly zásahem, který se napravuje velmi pomalu.

Do hledáčku tohoto projektu se dostaly i kostely na Vrchní Orlici a místní bartošovický. Druhý jmenovaný postupně prochází rekonstrukcí. V prosinci loňského roku se podařilo dokončit restaurování oltáře, který má pro kostel, ale i celou bartošovickou komunitu velký význam.

Pravý oltář sv. Václava čerpá své pojetí z gotického konceptu vera effigies (- pravdivé zobrazení). Mistr řezbář vyřezal přemyslovskou orlici v jejímž středu je obraz sv. Václava a okolo něj pak zobrazení našich zemských patronů. Ač jsme v oblasti národnostně smíšené, spatřujeme zde jasný obraz společnosti prosté nacionalismu a vyznávající tzv. zemské vlastenectví.

Levý oltář Panny Marie je zasazen v rámu z mystické růže (symbol čistoty a cnosti). Assumpta – nanebevstoupení Panny Marie – je dle křesťanského učení událostí v dějinách spásy. Okolo středového obrazu jsou pak medailonky zobrazující příběh Ježíše Krista.

Každý tento oltář samostatně je velmi cenným uměleckým dílem nemajícím v široké oblasti obdoby. Ovšem přítomnost obou těchto oltářů v jednom chrámu hovoří o zcela unikátním postavení kostela v regionu a jeho významu pro farníky. Barokní mistr vyhotovil tuto zakázku plnou symboliky pro horský kostel pro spásu i pro potěšení lidí upírajících svou mysl i pohled, ve smyslu barokní zbožnosti, ke svému chrámu.

Je naší povinností pečovat o dědictví nám svěřené, abychom jej mohli předat dalším generacím. (B. Dragoun)

Vydejte se tedy při příští cestě Bartošovicemi do tohoto, lehce zastrčeného, kostela. Z náměstí jej snadno najdete.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz